Ramsey County Community COVID-19 Testing

Jadwalka Balanta

Information
Macluumaadka Xiriirka
Macluumaadka Shaqsiyeed
Oggolaansho
Goobta
Astaamaha
Xubnaha Qoyska

Ogeysiis

Digniinta Tennessen ee ku saabsan tijaabada COVID-19, isdiiwaangelinta qeybta hore ee bogga

Macluumaadka khaaska ah ama qarsoodiga ah ee adiga kugu saabsan (xiriirka iyo macluumaadka tirakoobka) waxaa soo aruuriyey qandaraasle gobol iyadoo la adeegsanayo diiwaan gelintaas waxaana la siin doonaa Waaxda Caafimaadka Minnesota (MDH). Macluumaadkaaga xiriirka iyo taariikhda dhalashadaada waxaa loo gudbin doonaa Xarunta Caafimaadka Mayo oo ay weheliso muunadada. Ujeeddada ururinta macluumaadkan waa sidii aad ula xiriiri lahayd natiijooyinkaaga imtixaanka oo markaa qandaraasluhu uu ku siin karo soo koobid macluumaadka tirakoobka ee gobolka. Haddii natiijada baaritaankaagu ay tahay mid togan COVID-19 / SARS-Co-V-2, Mayo waa inay fayl garaysato warbixin Waaxda Caafimaadka ee Minnesota taas oo ay kujirto xiriirkaaga iyo macluumaadka juqraafi ee ay weheliso natiijooyinka baaritaankaaga. Waad diidi kartaa inaad bixiso macluumaadkaaga xiriirka ama macluumaadka tirakoobka. Diidmada bixinta macluumaadkaaga xiriirka ayaa ka dhigan in aan lagaa baari doonin.

Haddii aadan buuxin karin diiwaangelinta khadka tooska ah (tusaale ahaan, aadan haysan lambar taleefan ama cinwaan e-mayl ah), la xiriir shaqaalaha kaalmada (email covidresults@state.mn.us) wixii kaalmo ah ee diiwaangelinta ah.

Macluumaadka Xiriirka
* ayaa muujinaysa meesha loo baahan yahay
Fadlan gali nambarka saaxiibtinimo ee sms si loogu dhawaaqo natiijooyinka dhakhsaha ah
Email ayaa loo baahan yahay haddii aad gashid lambar taleefanka guriga
There is no minimum age for testing
Macluumaadka Shaqsiyeed

To validate your new address click continue at the bottom of the page.

Jinsiga *
Jinsiyada / Qowmiyadda *


Oggolaansho
Ma jiraan boosas dheeraad ah oo laga heli karo Aldrich Ice Arena
Ma jiraan boosas dheeraad ah oo laga heli karo Consulate of Mexico in Saint Paul
Consulate of Mexico in Saint Paul
797 E 7th St, St Paul, MN 55106
Astaamaha

Fadlan guji astaamaha hadda adiga ku haya. Haddii aadan lahayn astaamo, fadlan sii wad.

*Have you had close contact (within 6 feet of an infected person for at least 15 minutes) with a person with confirmed COVID-19?
Xubnaha Qoyska
Ikhtiyaar ahaan, u sameyso ballan xubnaha qoyska oo iyaguna u baahan in la baaro.
Loading...